Disclaimer

Auto Service Alex verleent u hierbij toegang tot autoservicealex.nl. Op deze website publiceert Auto Service Alex ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Auto service Alex streeft er naar om de aangeboden informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v de juistheid van de verstrekte informatie. Auto Service Alex behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Bezoekers en/of gebruikers van autoservicealex.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Auto Service Alex. Kopi�ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Auto Service Alex behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Auto Service Alex behoudt het recht om deze disclaimer te wijzigen.